Ar turite klausimų?
Asmens duomenų valdytojas yra „Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.“ Armii Krajowej g. 12, 05-500 Piasečnas, el. pašto adresas serwis@DrIrenaEris.com.

Jūsų duomenų pateikimas yra savanoriškas ir yra atsakymo į paklausimą pateikimo sąlyga, jei jie nebus rodomi, tai nebus galimybės atsakyti į paklausimą.

Jūsų duomenys bus apdorojami su tikslu atsakyti į pateiktą paklausimą, rinkodaros tikslais, taip pat nustatant ir tenkinant galimas pretenzijas, toliau vadinamas „teisėtais Duomenų valdytojo interesais“.

Jūsų duomenys bus saugomi nustatytą laiką: iki atsakymo į pateiktą paklausimą pateikimo, Jūsų sutikimo apdoroti asmens duomenis atšaukimo ir iki galimų reikalavimų teisės senaties termino pabaigos pagal atitinkamas teisės aktų nuostatas.

Jūs turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, juos pataisyti, pašalinti, apriboti apdorojimą ar perkelti.

Jūs turite teisę pateikti prieštaravimą dėl savo duomenų apdorojimo, pateikti skundą priežiūros institucijai ir atšaukti sutikimą bet kuriuo metu. Sutikimo atšaukimas negali turėti įtakos duomenų apdorojimo pagal sutikimą prieš atšaukimą teisėtumui.

Jūs turite teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdorojami pagal Duomenų valdytojo teisėtus interesus, taip pat prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdorojami rinkodaros tikslais.

Duomenų valdytojas skyrė Duomenų apsaugos inspektorių, su kuriuo galima susisiekti visais klausimais, susijusiais su duomenų apdorojimu, el. pašto adresu iod@drirenaeris.com.

Sutinku gauti „Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o. o.“ siunčiamą elektroniniu paštu komercinę informaciją.

Kontaktai

Dr Irena Eris S.A.

  • ul. Armii Krajowej 12
  • 05-500 Piaseczno
  • Polska