Gizlilik Politikası

pharmaceris.com/tr internet sitesi gizlilik politikası

Tanımlar

 1. Gizlilik Politikası” – İnternet Hizmetinin yürütülmesine ilişkin olarak veri toplama kapsamı ve yöntemi, veri muhafazası, güvenliği ve kullanımı, Kullanıcının İnternet Hizmeti ile sağlanan veri, bilgi ve materyalleri kullanımının sınırları hakkında bilgi vermek üzere Kullanıcıya sunulan belge
 2. İnternet Hizmeti Sahibi” – Tamamı ödenmiş hisseli sermayesi: 200 200 000 PLN olarak Varşova Şehri Yerel Mahkemesi,  Ulusal Mahkemenin 14. Ticari Kısmına KRS: 0000370362, NIP Vergi No: 5272642206 No ile kayıtlı olup tescilli ofisi Piaseczno, ul, Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno’da bulunan Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o.
 3. Kontrolör” – İnternet Hizmeti Sahibi.
 4. İnternet Hizmeti” – pharmaceris.com/tr ana internet alanında Kontrolörün sahip olduğu internet hizmeti ve söz konusu ana internet alanı ile alt alanlarında sunulan her türlü hizmetler.
 5. Kullanıcı” – İnternet Hizmetini kullanan herhangi bir kişi.

Beyanlar

Kontrolör, İnternet Hizmeti Kullanıcıları tarafından temin edilen her türlü bilgiyi saygı kuralları çerçevesinde hem aktif hem de pasif olarak uygun şekilde koruyacaktır.

Veri toplama

Kural olarak Kontrolör, işbu belgenin sonraki kısımlarında belirtilecek olan durumlar haricinde ve Kullanıcı kendi kişisel bilgilerini bağımsız ve gönüllü olarak sunmadığı müddetçe, İnternet Hizmetinin yürütülmesiyle ilişkili olarak veri toplama işlemi yapmayacaktır. İnternet Hizmetinde muhafaza edilen tüm veriler, ilgili İnternet Hizmeti Kullanıcısının onayı ile toplanır. Bu durum özellikle de İnternet Hizmetinde yer alan form aracılığıyla elde edilen bilgiler için geçerlidir. Kullanıcı bu formu kullanarak, Gizlilik Politikası kısmında bahsedilen posta listesi için başvuruda bulunabilir. Bu veriler ayrıca, İnternet Hizmetinde yer alan tıbbi danışma ile de Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sunulabilir. İnternet Hizmetine yapılacak ziyaretlerde, belli bir Kullanıcı ziyaretine ait veriler (IP adresi, hizmet alanı adı, tarayıcı ve işletim sistemi tipi vb.) otomatik (pasif) olarak toplanır.

Veri güvenliği

Kontrolör, paylaşılan verilerin özellikle yetkisiz kullanımlara karşı güvenliğinin sağlanması konusunda gereken özeni gösterecektir. Kontrolör, 29 Ağustos 1997 tarihli (Hukuk Mecmuası No 133, Madde 883) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirlenen Kullanıcı haklarının (başta kullanıcı kişisel verilerinin güncellenmesi ya da silinmesi talebi ya da sorgulaması hakkı ve Kanunda belirtilen durumlarda itiraz hakkı olmak üzere) korunmasını sağlar. Kontrolör, verilere yetkisiz erişimin engellenmesi ve bu verilerin kaybolmasının, alıkonulmasının ya da yetkisiz bir şekilde değiştirilmesinin önüne geçilmesine yönelik idari, teknik ve fiziksel güvenlik prosedürlerinin uygulandığından emin olur.

Veri iletimi

Kontrolör, topladığı verileri üçüncü taraflara satamaz. Kontrolör, kanunlar gerektirmediği (yetkili kurumlarca talep edilmediği) takdirde, ya da söz konusu üçüncü taraf, İnternet Hizmetini yürütülmesiyle ilişkili bir hizmeti Kontrolör için yürütmesi için Kontrolör tarafından görevlendirilmediği müddetçe, topladığı verileri üçüncü taraflara sunamaz. Bu durumda dahi söz konusu üçüncü taraf,  elde ettiği bilgileri ilgili hizmetin yürütülmesi haricinde başka bir amaçla kullanamaz. Kontrolör hiçbir koşulda, İnternet Hizmeti Kullanıcılarının kişisel verilerini ve e-posta adreslerini herhangi bir maddi kazanç elde etmek için diğer mali kurumlara sunamaz.

Çerez kullanımı

İnternet Hizmeti “çerez” (ilgili işlemi basitleştirmek ya da iptal etmek maksadıyla tanımlama için Kullanıcının bilgisayarına gönderilen küçük metin dosyaları) kullanabilir. Çerezler örneğin, İnternet Hizmetini yeniden ziyaret eden kullanıcıların belirlenmesinde kullanılabilir. “Çerezler” herhangi bir kişisel veri içermez. Düzgün faaliyet gösterebilmek için çerezlerin tarayıcıda onaylanmış olması ve diskte muhafaza edilmesi gerekir. Çerezlerin kaldırılması, İnternet Hizmetinin kullanımında sorunlara yol açabilir.

Kanunun 173. Maddesi gereğince:

 1. Abonenin ya da nihai kullanıcının uçbirim iletişim cihazında bilgi muhafaza etme ya da muhafaza edilen bilgilere ulaşılmasına aşağıdaki şartlar altında izin verilir:
  1. Abone ya da nihai kullanıcıya aşağıdaki konular hakkında önceden tam ve net bilgi vermek suretiyle:
   1. bilginin neden muhafaza edildiği ve erişilebilir kılındığı;
   2. uçbirim iletişim cihazında yer alan yazılım aracılığıyla, ya da hizmet ayarlarının yapılarak bilginin muhafaza edilmesi ya da paylaşımına ilişkin şartların belirlenmesi imkanı;
  2. Kısım 1’de belirtilen bilginin alınmasıyla birlikte, abone ya da nihai kullanıcı, ilgili onayı verir;
  3. Bilginin muhafazası ya da bilgiye erişim, abonenin veya nihai kullanıcının uçbirim iletişim cihazında veya bu uçbirime kurulu yazılım ayarlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmaz.
 2. Abone ya da nihai kullanıcı, paragraf 1(2)’de belirtilen onayı, uçbirim iletişim cihazında kurulu yazılım aracılığıyla ya da hizmet ayarlarını kullanarak verebilir.
 3. 1. Paragrafta bahsedilen muhafaza ya da erişim, aşağıda sayılı hususlar için gerekli olduğu takdirde, 1. Paragrafta belirtilen şartlar geçerli değildir
  1. Kamusal uçbirim iletişim ağı aracılığıyla mesaj iletmede;
  2. Abone ya da nihai kullanıcının talebi üzerine iletişim hizmeti veya elektronik hizmet sunumunda.
 4. Abone ya da nihai kullanıcıya ilişkin aşağıdaki hususlar karşılandığı takdirde, iletişim hizmeti veya elektronik hizmet sunan kurumlar, ilgili abone ya da nihai kullanıcının uçbirim iletişim cihazına, bu hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tasarlanmış bir yazılım kurabilir ya da kurulu yazılımı kullanabilirler:
  1. Kullanıcı, yazılım kurulmadan önce hangi amaçlarla kurulacağı hakkında önceden ve açık bir şekilde bilgilendirildiği ve hizmet sağlayıcısı tarafından ne şekilde kullanılabileceği kendisine açıklandığı;
  2. uçbirim iletişim cihazından bu yazılımın nasıl kaldırılabileceği hakkında açık bir şekilde bilgilendirildiği;
  3. Yazılım kurulmadan önce, söz konusu yazılımın kurulumuna ve kullanımına onay verdiği takdirde.

Kullanıcı verilerinin değiştirilmesi

Kontrolör, otomatik olarak toplanan veriler değişmediği ve kaldırılmadığı takdirde, her İnternet Hizmeti Kullanıcısına, verilerini değiştirme imanı verir. Kullanıcı, vermiş olduğu verileri değiştirmek ya da güncellemek için burada belirtildiği şekilde Kontrolöre başvurabilir.

Bağlantılar

İnternet Hizmeti, diğer alt sayfalara bağlantılar içeriyor olabilir. Bu bağlantılar, Kontrolörün söz konusu bağlantılı hizmetler üzerinde herhangi bir yetki sahibi olduğu anlamına gelmez. Hatta çoğunlukla bu internet hizmetleri, işletim ve veri koruma kuralları bağlamında Kontrolörden bağımsız olarak yürütülür. Kullanıcı, söz konusu bu hizmetlerin bahsi geçen İnternet Hizmetinden ayrı olduğunu bilmeli ve Hizmetle ilgili her internet sitesinin kendi hizmet politikası şartlarını onaylamalıdır.

İnternet Hizmetine ilişkin Haklar

Grafik ve metin unsurları da dahil olmak üzere İnternet Hizmetine ilişkin tüm haklar aksi belirtilmedikçe Kontrolöre veya diğer ilgili gerçek ya da tüzel kişilere aittir. Kullanıcıların İnternet Hizmeti içeriğini kullanmaları, onlara burada yer alan veri tabanlarına ya da diğer işlere ilişkin erişim hakkı veya diğer bir hak vermez. Kullanıcı, bu işleri veya veri tabanlarını, 4 Şubat 1994 tarihli (80 sayılı 2000 Hukuk Mecmuası değişik madde 904) ve 16 Nisan 1993 tarihli, haksız rekabetle mücadele kanunu (destekleyici metin: 153 sayılı 2003 Hukuk Mecmuası, değişik madde 1503) uyarınca izin verilen yetkiler çerçevesinde kullanabilir. Kanunlarla açıkça belirtilmedikçe Kullanıcı, önceden Kontrolörün yazılı iznini almadan Hizmetin herhangi bir kısmını tamamen ya da kısmen çoğaltamaz, değiştiremez ya da iletemez. Tüm ürün adları ve ticari adlar ile İnternet Hizmeti içeriğini belirleyen ve korumalı ticari markaları oluşturan veya Kontrolör tarafından bu değere sahip olduğu düşünülen diğer tasarımlar da, 30 Haziran 2000 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu (destekleyici metin: 119 sayılı 2003 Hukuk Mecmuası, değişik madde 1117) ve 16 Nisan 1993 tarihli, haksız rekabetle mücadele kanunu (destekleyici metin: 153 sayılı 2003 Hukuk Mecmuası, değişik madde 1503) uyarınca yasal koruma altındadır.

Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Kontrolör, Gizlilik Politikasını dilediği an değiştirebilir, topladığı verileri koruma ve kullanımına ilişkin uygulamalarında yaptığı değişiklikler doğrultusunda güncelleyebilir. En son yayımlanan Gizlilik Politikası, kendinden öncekinin yerine geçer ve Kullanıcının İnternet Hizmetinde gerçekleştireceği faaliyete ilişkin toplanan tüm verilere uygulanır.

İletişim

Gizlilik Politikası ve İnternet Hizmetinin kullanımına ilişkin her türlü soru, Kontrolörün tescilli ofisine gönderilebilir.

Yayım tarihi: 11 Eylül 2014